אנחנו מתרגמים את האיכות שלך לכל השפות
Hebrew   English


חומרת טרשת עורקים כלילית אצל מטופלים הסובלים מאירוע כלילי חריף ראשון
01.05.13

מטרות שאפנו להשוות בין מחלת עורקים כליליים (CAD) במועד של המופע הראשון של תסמונת כלילית חריפה (ACS) אצל מטופלים הסובלים מסוכרת מסוג II לבין מטופלים שאינם סוכרתיים באמצעות אנגיוגרפיה כלילית וטומוגרפיה אופטית קוהרנטית (OCT).
 
שיטות ותוצאות: שתי אוכלוסיות מטופלים שונות הסובלות מהמופע הראשון של ACS גויסו לתת המחקר האנגיוגרפי (167 מטופלים) ולתת המחקר של OCT(72 מטופלים). חומרת מחלת העורקים הכליליים לפי מדידה אנגיוגרפית הוערכה על ידי ציונים ע"ש בוגאטי Bogaty, גנסיני Gensiniוסאליבן Sullivan, בעוד שההתפתחות של כלי דם קולטרליים כלפי כלי הדם האחראי למחלה הוערכה לפי ציון ע"ש רנטרופ Rentrop. ממצאי רובד לפי טומוגרפיה אופטית קוהרנטית הוערכו במקום בעל שטח הנהור המזערי (MLA) ובמקטע האחראי למחלה. בתת המחקר האנגיוגרפי, בניתוח ריבוי משתנים, נמצא קשר בין סוכרת לבין ניקוד הטרשת וגם לבין מדד ההיקף (extent index) (P=0.001). כמו כן, זרימת דם קולטרלית מפותחת היטב (רנטרופ 2-3) בכיוון כלי הדם האחראי למחלה הייתה תדירה יותר אצל מטופלים סוכרתיים מאשר מטופלים לא-סוכרתיים (73% לעומת 16%, P=0.001). בתת המחקר OCT, באתר ה-MLA, רביעי הליפידים היו מופחתים וקשת הליפידים הייתה קטנה יותר במטופלים הסוכרתיים מאשר במטופלים הלא-סוכרתיים (2.3 ± 1.3לעומת 3.0 ± 1.2; P = 0.03ו-198° ± 121°לעומת 260° ± 118°; P=0.03). כמו כן בחתך הרוחב המסויד ביותר לאורך המקטע האחראי למחלה היה מספר גדול יותר של רביעי מסוידים והייתה קשת מסוידת רחבה יותר אצל מטופלים סוכרתיים מאשר אצל מטופלים לא-סוכרתיים (1.0 ± 1.7לעומת 1.2 ± 0.9; P = 0.03ו-126° ± 95°לעומת 81° ± 80°; P=0.03). קשריות מסוידות נמצאו באופן שכיח יותר אצל מטופלים סוכרתיים מאשר אצל מטופלים לא סוכרתיים  (79 לעומת 54%, P=0.04).
 
מסקנות על אף הגירויים החזקים המקדמים דלקת, חמצון ופקקת הפועלים בסוכרת מסוג II, מטופלים סוכרתיים מציגים טרשת עורקים כלילית בדרגת חומרה גבוהה יותר באופן מובהק מאשר מטופלים לא-סוכרתיים במועד של אירוע כלילי חריף ראשון. התפתחות כלי דם קולטרליים טובים יותר בכיוון כלי הדם האחראי למחלה, פנוטיפ הכולל רובד מסויד מובהק וקרוב לוודאי גורמי הגנה שאינם ידועים עד כה הפועלים אצל מטופלים סוכרתיים עשויים להסביר ממצעים פרדוכסליים מסקרנים אלה.
 

כל הזכויות שמורות © סטארגומים בע"מ 2011 - תרגומים - Stargumim.co.il
הייפ מולטימדיה בניית אתרים חדשניים